Vybrali jsme pro vás následující dotazy

Jaké jsou podmínky pro povolení oddlužení soudem?

Především je potřeba mít stálý pracovní či jiný příjem, ze kterého budete moci v oddlužení splácet. Dočasně lze využít možnosti oddlužení i bez aktuálního příjmu. Dále nesmíte mít v trestním rejstříku zápis z majetko-právní trestné činnosti. Oddlužení je nově také možné (za splnění určitých okolností) i pro podnikatele a dluhy z podnikání. Vaši konkrétní situaci a možnost oddlužení zdarma zhodnotíme v našem dotazníku, případně osobně, nebo telefonicky.

Jaké jsou hlavní výhody oddlužení (osobního bankrotu)?

 • Zahájením insolvenčního řízení (podáním na soud) jste pod ochranou soudu a exekuci nelze vykonat
 • Zastavuje se narůstání dluhu o úroky a jiné sankce
 • Oddlužením může dojít ke snížení Vašich závazků až o 70%
 • Maximálně do 5ti let jste úplně bez dluhů
 • Minimální měsíční splátka

Kolik mě bude stát zpracování návrhu a poradenství u vaší společnosti?

Cenu za tento úkon nelze nikdy dopředu stanovit. Každá dlužná situace má jiný charakter a různou náročnost. Jsou dlužníci, kteří mají 2 dluhy bez exekuce, ale jsou i případy dlužníků s 20ti a více dluhy a několika exekucemi, se zajištěnými pohledávkami apod. Zde je samozřejmě případ náročnější a mnohem komplikovanější. Cenu stanovujeme individuálně a vždy níže než konkurence! Naše poradenská společnost také vychází svým klientům vstříc a umožňuje službu splácet dle finančních možností klienta.

Kolik stojí samotné insolvenční řízení?

Samotné insolvenční řízení (soud) se neplatí. Hradí se ovšem náklady insolvenčího správce a jeho odměna za provádění úkonů v rámci Vašeho oddlužení. Částky odměny jsou stanoveny samostatným předpisem, konkrétně vyhláškou (313/2007 Sb.). Nehradí se předem, ale vždy měsíčně v průběhu Vašeho oddlužení. Výjimkou může být případ, kdy vzhledem k náročnosti daného případu stanoví soud zálohu na náklady insolvenčního řízení. Toto opatření soudu je však uplatňováno pouze ve velmi výjimečných případech.

Jak probíhá proces oddlužení?

Prvním krokem k oddlužení je podání tzv. insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Tento návrh musí bezpodmínečně splňovat veškeré náležitosti stanovené insovlenčním zákonem. Je tedy formálně a administrativně velmi složitý a jeho součástí je celá řada náležitostí a příloh.
Po podání návrhu k místně příslušnému soudu vstupuje dlužník do tzv. insolvenčního řízení, kdy je pod ochranou soudu a nelze na něm vykonat exekuci, či vymáhat jednotlivé dluhy. Soud posuzuje návrh a zjišťuje, zda jsou splněny požadavky na správnost a kompletnost údajů. Pokud ho soud shledá správným, rozhodne o formě oddlužení, tedy buď formou splátkového kalendáře, nebo zpeněžením majetkové podstaty. Pokud jsou podmínky pro oddlužení splněny, vydá soud Usnesení o povolení oddlužení, zvolí insolvenčního správce a stanoví termín konání přezkumného řízení. Zároveň soud vyzve věřitele, aby do 30ti dnů přihlásili k soudu své pohledávky vůči dlužníkovi. Posledním krokem je tzv. přezkumné řízení, kde za účasti insolvenčního správce dlužníka soud vše znovu přezkoumá a dojde k rozhodnutí o způsobu provedení oddlužení. Poté probíhá samotné oddlužení, tedy splácení dluhu všem věřitelům v jedné splátce. Splácení jednotlivým věřitelům zajišťuje za dlužníka insolvenční správce.

Které příjmy jsou v oddlužení nepostižitelné - tedy na jaké příjmy mi nemůže soud "sáhnout"?

Mezi nepostižitelné příjmy patří:

 • náhrada, kterou podle pojistné smlouvy vyplácí pojišťovna
 • dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, dávky mimořádné okamžité pomoci)
 • z dávek státní sociální podpory – příspěvek na bydlení, dávky státní sociální podpory vyplácené jednorázově
 • dávky pěstounské péče vyplacené jednorázově
 • příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku
 • příspěvek na péčipříjmu ze sociálních dávek, jako je např. příspěvek na bydleníKromě platu postihne oddlužení také všechny typy důchodů, mateřskou, rodičovskou, příspěvek na bydlení, stipendia nebo dary. Ze všech příjmů vám zůstane jen nezabavitelná částka na pokrytí základních životních potřeb (skládá se z nezabavitelného minima a malé části mzdy). Pokud během procesu oddlužení něco podědíte nebo třeba vyhrajete ve sportce, budete muset získané peníze využít na splátku dluhů. Když nějaký příjem zatajíte a insolvenční správce to zjistí, soud oddlužení okamžitě zastaví. Stejný osud čeká dlužníky, kteří zatají soudu část dluhů nebo si budou dál půjčovat.

Lze využít možnosti oddlužení, pokud mám dluhy z podníkání jako OSVČ?

Před rokem 2014 platilo, že možnosti oddlužení nemůže vyúžít člověk, který podniká a je tedy osobou samostatně výdělečně činnou. Když i přesto návrh na oddlužení podal, soud ho většinou zamítl a na jeho majetek vyhlásil konkurz. Dle současné novely Insolvenčního zákona má na oddlužení šanci i podnikatel - fyzická osoba. Možnost se ovšem netýká každého podnikatele. Zákon ukládá pro možnost oddlužení OSVČ vcelku přísné podmínky. S oddlužením OSVČ máme již bohaté zkušenosti.

 

Vaše časté otázky

Má na oddlužení nárok každý?

NE. Musíte splnit určité podmínky - Možnost Vašeho oddlužení zhodnotíme na nezávazné a bezplatné schůzce

Umíte za mne zajistit veškerý proces vedoucí k mému oddlužení?

ANO. Naše kancelář Vám zajistí hladký proces vedoucí k povolení oddlužení soudem.

Nejsem z Olomouce, ale z Prahy. Vadí to?

NE. Veškeré konzultace ke zpracování návrhu na povolení oddlužení lze řešit telefonicky na náklady naší kanceláře. Doklady nutné ke zpracování lze zaslat korespondenčně, případně naskenované na email.

Jak si ověřím, kvalitu Vašich služeb?

Doložíme reference, prokážeme úspěšnost oddlužení v desítkách jiných případů, které jsme realizovali. Taktéž Vám garantujeme výsledek.

ODDLUŽENÍM zastavíme Vaše dluhy bez dalších půjček!

 • Nacházíte se v dlužné situaci?
 • Máte splátky vyšší než příjem?
 • Chodí Vám upomínky?
 • Máte exekuci, nebo Vám hrozí?
 • Jste bezradní a již nevíte kudy kam?

ZAVOLEJTE NÁM!

NA BEZPLATNÉ SCHŮZCE VÁM NABÍDNEME NEJVÝHODNĚJŠÍ ŘEŠENÍ VAŠÍ DLUHOVÉ SITUACE.

KONSOLIDACE A REFINANCOVÁNÍ PŮJČEK!

 • Není pro Vás oddlužení vhodné?
 • Splácíte své dluhy řádně, ale máte vysoké splátky?
 • Nezbývá Vám na běžné výdaje?

Zajistíme Vám konsolidaci několika úvěrů v jeden, s nižší měsíční splátkou. Úvěry a půjčky lze také refinancovat s nižším úrokem a nižší měsíční splátkou.

OBRAŤTE SE NA NÁS. NAVRHNEME VÁM NEZÁVAZNÉ ŘEŠENÍ KONSOLIDACE A REFINANCOVÁNÍ ZÁVAZKŮ.